eMeditace

Lekce 8 - sahasrára čakra: základy

Sahasrára čakra má v našem subtilním systému specifické postavení. Integruje a řídí celý systém a také jednotlivé čakry. Díky ní je naše vědomí schopno se naladit na úroveň vědomí našeho vlastního Já. Děje se to spontánně, není možné to vynutit. Proces otevření sahasráry je zcela charakteristický pro to, jak funguje sahadža meditace. Dobře je to možné přirovnat k procesům růstu v přírodě. Ty se také dějí spontánně, pokud jsou vytvořeny odpovídající podmínky.

Pokud udržujeme svoji sahasrára čakru otevřenou, celý náš rozvoj se děje plynule a Kundaliní postupně pročišťuje jednotlivé čakry a další a další vlákénka, kterými prochází. Tak se zvyšuje její síla a množství, kterým námi protéká a více nás zaplňuje. To se projevuje například tak, že se zvyšuje naše schopnost vnímat sebe jako nedílnou součást celku a spontánně vnímáme subtilní souvislosti různých dějů.

Díky otevřené sahasráře se v naší bytosti upevňuje stav radosti, který je přirozeností našeho vnitřního Já. Jedná se o radost samu o sobě. Bez důvodů, bez dosažení něčeho, co jsme si předsevzali, bez získání něčeho, co jsme si přáli. Nastává integrace naší mentální, emocionální a fyzické bytosti a naše jednání a chování je v jednotě s přirozeností našeho jemného systému. Nemusíme se překonávat, abychom nedělali něco špatného, něco, co nás uvnitř poškozuje. Spontánně, přirozeně děláme to, co je v harmonii s naším nitrem i naším okolím. K takovému stavu směřujeme samozřejmě postupně, vyrůstá v nás živoucím procesem růstu našeho vědomí, kdy se síla našeho nitra, dosud neprojevený potenciál uložený v čakrách a našem vlastním Já, začne stávat přirozenou součástí výbavy naší bytosti.

Sedmé energetické centrum, sahasrára čakra, je umístěno na vrcholu hlavy v limbické oblasti mozku. Po průchodu mateřské síly Kundaliní touto čakrou zavládne v lidském nitru sjednocující mír a lidské vědomí je naplněno občerstvující silou vlastního Já. Člověk si dokáže uvědomit plnost lidské existence a zažívá hloubku své bytosti. Vědomí přítomnosti zažívá automaticky bez vynaložení jakéhokoli úsilí.

Sahasrára čakra je řídící čakrou pro všechny ostatní čakry v našem těle. Po jejím naplnění silou Kundaliní přebírá tato čakra řízení nápravy všech ostatních čaker a celého našeho subtilního systému. Tak každá meditace, což je stav, při němž v nás Kundaliní proudí a prochází sedmou čakrou nad hlavu, se stává dobou pročišťování našeho nitra a průběžnou relaxací, která přitom nastává za našeho plného vědomí. Proudění mateřské síly Kundaliní je tak možné vnímat nejen v našem nitru, ale po průchodu sedmou čakrou také nad hlavou jako jemný chladný vánek.

Otevření sedmého centra nastává spontánně, není možné ho vynutit, stejně jako není možné vynutit probuzení síly Kundaliní. Odtud plyne název sahadža meditace. V člověku, který požádá o probuzení síly Kundaliní a o své sebeuvědomění (uvědomění si svého vnitřního Já), což se děje při průchodu Kundaliní limbickou oblastí, nastává tento děj spontánně.

Sahasrára čakra integruje naši bytost, všechny její aspekty a dimenze, ale integruje také naše vědomí s okolím a člověk zažívá sebe jako nedělitelnou součást celku a celé existence. Člověk zažívá vědomí vyšší svobody, protože není vázán žádnými příkazy a zákazy, ale automaticky upravuje své jednání a chování a celé fungování své bytosti tak, aby nedocházelo k vnitřnímu poškození čaker a celého subtilního systému. Míra dosažení takového stavu závisí na síle našeho přání v takovém stavu být. Je-li přání silné, probíhá v nás stabilní vývoj a stav vědomí integrace s naším vnitřním Já se posiluje.

V meditacích můžeme své přání vyjádřit například takto:
Matko, prosím, nechť mohu vnímat svoji podstatu.
Matko, prosím, zjemni mé vědomí, abych mohl vnímat své vlastní Já.
Matko, prosím, dej mi mé sebeuvědomění.

stoupání kundaliní

Audio meditace k první lekci

pro upevnění probuzení Kundaliní jsou připraveny doplňující meditace. Doporučujeme si je projít v průběhu několika dní a poté teprve přejít k druhé lekci.

Jak udržovat svoji sahasráru v otevřeném stavu?

Postupně, pravidelným meditováním a posilováním síly Kundaliní v našem jemném systému usnadníme vědomí, aby vnímání jemné úrovně nastávalo spontánně, a nemuseli jsme pro vnímání jemné vibrační úrovně vyvíjet úsilí. Pak je sahasrára otevřená a celý jemný systém pracuje optimálně. Než to nastane, potřebujeme vědomě podpořit, aby jemná úroveň postupně prorůstala do našeho vědomí, čímž se vědomí zjemňuje, a je tak připraveno k tomu, aby se automaticky ladilo na jemné působení Kundaliní v našem nitru. Základem je pravidelnost našich ranních a večerních meditací. Nemusí být obzvláště dlouhé, ale na 10 až 15 minut se jim věnovat s plnou pozorností. Prohlubovat vědomí naší Kundaliní a jemného vědomí, vědomí vlastního Já. Pak si i během dne několikrát vzpomenout, že můžeme pozornost na chvíli zaměřit na Kundaliní, zvednout si ji rukou nebo jen s pomocí pozornosti. O pozornosti více v další části; tam je také další technika, jak pomáhat upevňovat pozornost, která je základním nástrojem pro náš rozvoj.