eMeditace

Lekce 6 - nábhí a anaháta čakra

Cíle lekce

Pročištění našeho jemného systému na úrovni břicha je velice důležité, protože toto centrum, nábhí, a celý prostor kolem něj, nazývaný void, vytváří podmínky našeho rovnovážného vztahu s materiálním světem. Hmotné tělo máme, abychom mohli zažít a těšit se plností a rozmanitostí svého vlastního Já, proto ani hmotnou úroveň není možné přehlížet jako něco nedůležitého. Stav naší hmotné bytosti je předpokladem, aby potenciál a síla naší jemné úrovně mohla celou bytost vyživovat. Působí to oboustranně. Když bude naše nábhí a void v pořádku, nebudeme mít potíže s materiálními podmínkami života – budeme mít co jíst, kde žít, mít práci. Rovnováha je jedním z klíčových principů tohoto centra. S pozorností uvnitř vnímejme odraz našeho přání: „Matko, prosím, dej mé bytosti rovnováhu.“ A dalším principem je spokojenost. „Matko, naplň moji bytost spokojeností. Dej mé bytosti, prosím, mír a klid.“

Element vody je pro čištění tohoto centra neuvěřitelně výživný. Existuje velmi prostá metoda meditace s využitím elementu vody. Nazýváme ji koupel nohou. Do lavoru napustíme vlažnou vodu a přidáme trochu soli. A pak již můžeme meditovat s nohama ve vodě. Stejně jako v případě vlivu elementu země na první čakru i nyní se pokusíme vnímat subtilní sílu elementu vody. Nejprve upevníme na chvíli pozornost na Kundaliní … pak vyjádříme přání „přenechávám elementu vody vše, co zatěžuje můj jemný systém“ … „Matko Kundaliní, očisti, prosím, moji nábhí čakru, přenechávám všechnu zátěž z nábhí elementu vody“.

S nohama ve vodě můžeme udělat jakoukoli meditaci, vhodné je opakovat koupel nohou večer, aby se případná zátěž nasbíraná během celého dne mohla účinně vyčistit elementem vody. Přitom se zároveň postupně uvolňují blokády v této části našeho subtilního systému nashromážděné v minulosti. Po koupeli nohou můžeme ještě chvíli meditovat a pozorovat, zda se naše pozornost dostane o něco hlouběji nebo prostě jen do většího klidu.

Stejně jako voda působí na naše nábhí a void a velice dobře regeneruje celou oblast břicha, element vzduchu působí na oblast srdce a jeho okolí, na srdeční čakru. Buď pozornost na element vzduchu a jeho čištění srdce můžeme zařadit do některé naší meditace, nebo tak můžeme i meditaci velmi příjemně začít. Na úvod se několikrát hlouběji nadechnout, to nás uvolní, a postupně pozorovat proudění vzduchu kolem srdce. Pozornost na jemném elementu vzduchu pomůže naši pozornost zjemnit a upevnit uvnitř. To můžeme vyzkoušet i během kterékoli jiné meditace, když se nám třeba nedaří upevnit pozornost uvnitř – můžeme na chvíli zaměřit pozornost na element vzduchu a naše srdce. „Přenechávám elementu vzduchu všechno, co tíží mé srdce.“ „Přenechávám vzduchu všechen strach a obavy.“

Otevřené srdce dává našemu životu dimenzi radosti. Radost z nitra, ze srdce je taková, že naše bytost nepotřebuje mít k radosti vnější důvod. Jedná se o stav. Je člověku přirozený, neboť je přirozeností našeho nejjemnějšího vědomí, našeho vlastního Já. Čím více vlastní Já proniká do našeho běžného vědomí, tím je také stav radosti a spontánního vnímání skutečnosti, hlubokých souvislostí a jednoty opravdovou součástí naší bytosti.

TŘETÍ ENERGETICKÉ CENTRUM

Třetí centrum se nazývá nábhí čakra a leží uprostřed našeho břicha v oblasti pupku. Na fyzické úrovni mu odpovídá plexus coeliacus autonomního nervového systému. Toto centrum řídí naše zažívací ústrojí a společně s druhou čakrou také játra, slezinu či ledviny.

Na energetické úrovni je základní funkcí třetího centra to, že dává klid a spokojenost. To jsou jistě kvality, které si přeje dosáhnout každý člověk, naše okolí nám to však často neumožňuje. Je-li ovšem třetí čakra v pořádku, vychází klid a spokojenost spontánně z našeho nitra a my si je dokážeme udržet bez ohledu na vnější okolnosti. To se pak projeví jak navenek v našem chování, tak uvnitř nás tím, že nedochází ke vzniku stresu a napětí.

Stav třetího centra má dále vliv na to, jak harmonicky jsou uspořádány naše životní okolnosti a jak vyrovnanými lidmi dokážeme být. Nábhí čakra nás propojuje s materiálními podmínkami života. Pokud funguje správně, jsou naše životní podmínky bez větších extrémů, takže dokážeme uspokojit své základních potřeby, jako je obživa či střecha nad hlavou. Přitom ale nejsme připoutaní na hromadění majetku, je nám vlastní štědrost a pohostinnost, činí nám potěšení dělat radost druhým lidem. Máme správný vztah k penězům a k jejich užití. Náš vztah k materiálním hodnotám je v rovnováze se vztahem k hodnotám nehmotným. V globálnějším pohledu přínáší správná funkce třetího centra rovnovážný vztah k produkci a spotřebě.

Stav třetího centra se také projevuje v tom, zda zažíváme pocit uspokojení z práce, zda máme přiměřené profesní ambice a jsme schopni dosáhnout rovnováhy mezi prací a péčí o rodinu. Dobrý stav nábhí je předpokladem vyváženého a spokojeného manželského a rodinného života a rovněž emocionální rovnováhy. Toto centrum tedy vytváří předpoklady pro naši celkovou životní, materiální i duševní pohodu.

Je-li třetí centrum porušené, lidé se opakovaně dostávají do existenčních potíží, problematická může být jejich rodinná situace. Navenek působí neklidně a nespokojeně, což se projevuje také problémy ve vztazích k druhým lidem. Pokud je toto centrum ještě zničenější, lidé již nedokáží vnímat hranice toho, co je správné. Mají narušený respekt vůči občanským právům a pravidlům lidského chování a v hodně za penězi jsou schopni porušovat zákony a ubližovat druhým. Fyzicky se problémy s třetí čakrou projevují zažívacími obtížemi a nemocemi trávicího ústrojí, sleziny, ledvin či jater.

Je mnoho faktorů, které mohou vyvolat poškození třetí čakry. Patří mezi ně extrémy, jako jsou půsty a asketismus nebo naopak přejídání a přílišná pozornost na jídle, stejně jako konzumace nekvalitní stravy, alkoholu či drog. Nepříznivá je také přílišná pozornost na penězích a hromadění majetku. Dále fanatismus, neustálé kritizování, vnitřní neuspořádanost, nepořádnost, špatné vztahy v rodině, dominance jednoho z partnerů, nebo uspěchanost, trápení se a obavy.

Čištění třetí čakry je v něčem podobné jako u svadhistány: využívá se element ohně a vody. Nejčastěji děláme tzv. koupel nohou, nebo element vody můžeme využít v přírodě. Stejně tak můžeme dělat pravou dlaní otáčky v této oblasti. Při problému na levé straně nábhí čakry si pomáháme svíčkou. (Tyto čistící techniky si můžete vyzkoušet s pomocí audionahrávek.)

V meditacích žádáme:
„Matko, prosím, dej mi klid, mír a rovnováhu.“
„Matko, prosím, učiň mne důstojnou lidskou bytostí.“

ČTVRTÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Čtvrté centrum je srdeční čakra neboli anaháta. Je uloženo ve středu našeho hrudníku, za hrudní kostí. Na fyzické úrovni mu odpovídá srdeční pletenec autonomního nervového systému. Toto centrum se stará především o srdce a plíce, dále o brzlík.

Čtvrté, srdeční centrum, nám dává to, co si se srdcem automaticky spojujeme, tedy lásku, radost, odvahu, srdečnost a vřelost ve vztazích s druhými lidmi. To jsou skutečně hlavní kvality tohoto centra. Empatičtí, vnímaví lidé mají toto centrum v dobrém stavu.

Obvykle jsme orientováni na dosažení nějakého cíle. Radost pak vnímáne, když se nám to podaří, při neúspěchu však naopak přichází zklamání. Spokojenost a radost jsou spjaté s vnějšími úspěchy. Naší přirozenou potřebou je něco dělat, vytvářet, činnost podporuje vyrovnaný stav mezi levou a pravou subtilní drahou. Jde však o to, že je možné vnímat radost zevnitř, takovou, která není podmíněná ničím vnějším, ale je čistou vlastností našeho vnitřního Já. Když světlo našeho vnitřního Já pronikne do našeho vědomí, naplňuje nás spontánní jemná radost, která je nám vrozená a je zcela nezávislá na vnějších okolnostech.

Tato radost je stejně přirozená, jako vztah matky a dítěte. Na příkladu tohoto vztahu je možné přiblížit také to, čemu se říká čistá láska. Ta je vždy připravena plynout, protože je to její přirozenost. Vždy je připravena dávat, aniž by cokoli čekala zpět, protože vlastní dávání přináší uspokojení. Stejně jako dokáže matka dávat lásku svému dítěti, dokáže člověk se správně fungující srdeční čakrou cítit a dávat lásku všem lidem kolem sebe i sám sobě.

Čisté srdce je také předpokladem vyrovnaných vztahů v rodině: mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem. Plnění role matky nebo role otce je podmíněno správným fungováním srdeční čakry. Tato čakra totiž zároveň podporuje takové vlastnosti a kvality, jako je smysl pro zodpovědnost, sebedůvěra a vnitřní jistota. Pokud je funkce čakry narušena nebo oslabena, člověk je náchylný k nezodpovědnému chování, čímž porušuje svoji vnitřní jistotu, ale i jistotu svého životního partnera nebo jistotu ve vzájemných vztazích celé rodiny.

S vnitřní jistotou se váže také odvaha. Odvaha postavit se za správnou věc, odvaha postavit se překážkám. Odvaha, sebedůvěra a vnitřní jistota tak vytvářejí osobnost, která je silná a stabilní, která není náchylná ke špatným rozhodnutím a nenechá se snadno manipulovat okolím. Rovněž vztahy takovéto upevněné osobnosti jsou rovnovážné: takový člověk nemá potřebu druhé ovládat a zároveň se nenechá využívat nebo ovládat druhými. Jeho chování a jednání směřuje k podpoře dobra, a to buď ve svém nejbližším okolí anebo také v širším společenském měřítku.

Srdeční čakra je rovněž odpovědná za ochranu naší bytosti. Na fyzické úrovni má vztah s naším imutním systémem, jehož úkolem je chránit organizmus proti různým formám poškození. Čtvrté centrum ovšem zprostředkovává ochranu také na emocionální a energetické úrovni. Na fyzické úrovni se dále stará a správnou funkci srdce a plic.

Srdeční čakře škodí nejistota a strach, problémové vztahy v rodině, nezodpovědné chování rodičů k dětem i mezi sebou,neúcta dětí k rodičůmů. Dále agresivita, arogantní a bezohledné chování, snaha ovládat druhé, ale také extrémní fyzická či mentální aktivita, jdoucí na úkor pozornosti na svém jemném Já.

Čištění srdeční čakry prospěje náprava našeho chování a vztahů. Dále je podporuje element vzduchu. Chvíle hlubokého a uvolněného dýchání může být součástí každé meditace. Pokud cítíme v prstech nebo přímo uvnitř sebe, že naše srdeční čakra potřebuje čistit, můžeme kolem čakry dělat v meditaci pravou dlaní otáčky nebo si s pozorností na mateřské síle Kundaliní přát:
„Matko, očisti, prosím mé srdce.“
„Matko, prosím, přeji si vnímat přirozenost svého vnitřního Já.“
„Matko, dej mi vnitřní jistotu a odvahu.“

Meditace s čištěním pomocí soli
Mohu koupel nohou opakovat i dvakrát za sebou?

Jako u ostatních čistících technik platí, že je opakovat můžeme. Našemu jemnému systému to neuškodí. Když už v dané chvíli nebude jemný systém připraven očistit nic dalšího, jednoduše do vody nic dalšího neodejde. Měli bychom vnímat vibrační úroveň svého nitra, případně se i pokusit vnímat odpověď vlastní Kundaliní na otázku, zda dělat ještě další koupel nohou. Posilování našeho vibračního vědomí obdobnými otázkami, co je pro náš jemný systém dobré, je všeobecně dobré.

Koupel nohou jsem opakoval několikrát, ale problém pořád ještě nezmizel. Jak dál?

I v tomto případě platí totéž, co u ostatních čistících technik. Musíme akceptovat, že naše jemná síla Kundaliní pracuje podle vlastní „metodologie“ a naším zvýšeným tlakem ji nemůžeme přimět k tomu, aby něco udělala rychleji. Můžeme samozřejmě vyjadřovat naše přání, což je důležité. Mnohé potíže mají navíc původ v nějaké kombinaci různých částí našeho subtilního systému, proto je dobré provádět postupně různé očistné metody a neupnout se pouze na jednu. Opět platí, rozvinout si citlivost a rozlišování a vnímat odraz jemného systému a nechat mu čas k regeneraci. Rada zkušených lektorů může také pomoci.

Často si dělám přehnané starosti, až cítím, jakoby se mi svíralo srdce. Mohu s tím něco dělat?

Ano, právě v srdci je ta souvislost stavu našeho nitra s obavami, se strachy a starostmi. Člověk si může stokrát zdůvodňovat, že nemá smysl si dělat zbytečné starosti, ale to je typický příklad toho, že naše bytost reaguje podle toho, v jakém vnitřním stavu je. Je-li srdeční centrum silné, vyrovnané, nepoškozené, je pro nás přirozené věci, které přijdou prostě vyřešit, postavit se jim, ale nenechat na sebe padat přílišné obavy dopředu. A dělat s tím samozřejmě něco můžeme. Probuzená síla Kundaliní nám dává velice silný nástroj postavit se všem svým potížím. V meditaci položme pravou ruku na srdce a požádejme Kundaliní: „Matko, prosím, dej mi jistotu. Vyčisti mé srdce.“ A pak je možné také lehce klepat malíčkovou stranou ruky na hrudní kost a říci si „Matko, mám v tebe důvěru. Dej mi, prosím, vnitřní sílu.“ A jak jsme uvedli výše, pro čištění srdce můžeme využít elementu vzduchu.