eMeditace

Lekce 3 - levá a pravá energetická dráha

Cíl / Průvodce

Jakmile začneme cítit rozdíl ve vjemech levé a pravé dlaně, měli bychom důsledně věnovat čas v každé meditaci – buď v jejím úvodu, nebo kdykoli tento rozdíl ucítíme – vyrovnání levé a pravé dráhy našeho subtilního systému. Jedná se přitom o dosažení základní rovnováhy našeho nitra a je to důležité pro náš další rozvoj a zlepšování našich meditací.

Každou meditaci tedy můžeme začít jednoduše pozorností na vlastní síle Kundaliní a přáním jejího lepšího vnímání. Zaměříme pozornost na spojnici mezi křížovou kostí a vrcholem hlavy. Pozorujeme vjemy v dlaních. Pozorujeme rozdíly mezi vjemy v levé a pravé dlani. Normálním projevem našeho jemného sytému je jemný příjemný chlad. Pokud vnímáme teplo nebo hrubší pocity brnění, odráží to, že se v některé části jemného systému něco již čistí, nebo je tam něco, co vyčistit potřebuje.

Je-li pocit tepla nebo brnění v levé dlani, položíme pravou ruku na zem nebo sedíme-li na židli, necháme pravou ruku viset k zemi. Necháme tak odcházet teplé, blokující energie z našeho systému do země.

Levá ruka je přitom v klidu položena v našem klíně. Sedíme, pozornost se snažíme udržovat na vrcholku hlavy a jen pozorujeme svoji sedící bytost, možná budeme vnímat komunikaci našeho jemného systému s elementem země a cítit tok zatěžující energie z nitra do země.

Pokud je tomu naopak a cítíme teplo v pravé dlani, ohneme levou ruku v lokti směrem nahoru a necháme energii, která zatěžuje pravou dráhu, odcházet do prostoru. Pravá ruka leží v klíně. Opět jen pozorujeme, nic si nepředstavujeme. Jako bychom byli pozorovatele člověka, který tu sedí.

Můžete využít další audio nebo video meditace a v jejich průběhu mít také pozornost na rovnováze levé a pravé dráhy.

Také během dne, když vás to spontánně napadne, můžete vnímat, které situace zatěžují nebo naopak vyživují levou a pravou dráhu jemného systému. Stačí k tomu sem tam dát pozornost na svoji sílu Kundaliní a na vrchol hlavy. Tím je jemný systém aktivovaný a můžeme v jeho světle reflektovat situace všedního dne a jejich vliv na naše nitro.

Levá a pravá dráha

Jak jste se dozvěděli v předchozí lekci, jemný energetický systém představuje základ naší osobnosti. Ovlivňuje naši fyzickou i psychickou kondici i náš charakter. V jakém stavu je náš vnitřní energetický systém, takové sklony se projevují v našem jednání a v celém projevu naší osobnosti. Je tvořen energetickými centry, čakrami, a energetickými dráhami.

Nyní se zaměříme na energetické dráhy, které celý náš vnitřní jemný systém propojují a zajišťují některé jeho důležité funkce. Jsou základem pro naši vyrovnanost a pro celkovou stabilitu chování a jednání, jak ve vztahu k okolí, tak ve vztahu k sobě samému. V lidském těle probíhá nepřeberné množství energetických drah a kanálků, které plní rozličné úkoly. Hlavní funkce energetického systému jsou soustředěny do 3 hlavních drah: levé, pravé a střední dráhy.

Levá energetická dráha zajišťuje citovou stránku naší bytosti. Pravá dráha řídí aktivní činnost a myšlení. Střední dráha jednak slouží k udržování rovnováhy mezi levou a pravou dráhou, jednak zajišťuje rozvoj naší osobnosti a náš duchovní vývoj. Přímo také vyživuje jednotlivá energetická centra. Pro správné funkgování celého systému je důležité udržovat všechny tři hlavní energetické dráhy v rovnováze.


Levá energetická dráha

Začíná v oblasti prvního energetického centra a probíhá po levé straně našeho energetického systému (po levé straně páteře) až do úrovně šestého centra, kde v oblasti křížení očních nervů na spodině našeho mozku přechází na pravou stranu hlavy a na zátylek. Levá dráha odpovídá levé části tzv. sympatického autonomního nervového systému.

Vyživuje energií vztah k sobě samému. S její pomocí lze vnímat vlastní své kvality i nedostatky. Poskytuje vědomí vlastní podstaty, vlastního „Já“. Dodává energii pro přání, od těch nejprostších, jako je přání mít co jíst či střechu nad hlavou, až po ta nejjemnější, jako je touha po duchovním rozvoji. Přání je nezbytným spouštěcím momentem jakékoli načí činnosti. Energie levé dráhy je proto zcela nezbytná pro správné fungování naší bytosti.

Mezi další významné funkce levé dráhy patří uchovávání získaných prožitků a zkušeností, které je pak možno využívat pro další život. Dále umožňuje vnímat různé emoce a citově se projevovat vůči svému okolí. Pokud levá dráha správně funguje, dává schopnost vcítit se do druhých, zprostředkovává tzv. emocionální inteligenci.

Levá dráha je proto velmi důležitá. Když jsou její funkce narušeny, není v rovnováze citový život, jedinec pak nedokáže správně přijímat ani rozdávat emoce, chybí empatie. Je narušena schopnost vnímat radost, což může vést až do extrému ve formě deprese se všemi závažnými důsledky. Lidé s porušenou levou dráhou mají tendenci žít v minulosti a upínat se k dřívějším prožitkům. Jejich dřívější zkušenosti jim přestávají pomáhat, ale mohou naopak zkreslovat vnímání reality. Protože mají oslabenou energii přání, jsou spíše pasivní, letargičtí, a mají tendenci upadat pod něčí vliv a nechat se ovládat. Stejně tak mohou snadno sklouznout k různým špatným návykům či závislostem.


Co všechno může způsobit poškození levé energetické dráhy?

 • • přílišná emocionalitapřílišná emocionalita
 • • přílišná emocionalitasituace spojené s významnými negativními emocemi
 • • přílišná emocionalitanadměrná orientace na minulost, přílišná pozornost na již proběhlých situacích či zážitcích
 • • přílišná emocionalitapřipoutanost k lidem či věcem, negativní vliv osob, které se snaží ovládat druhé
 • • přílišná emocionalitapředsudky, pocity viny
 • • přílišná emocionalitaalkohol, drogy
Co levé dráze prospívá? Co je možné dělat pro udržení levé energetické dráhy v rovnováze a správném stavu? Základem je jistě pravidelná meditace. Při meditaci je pak vhodné vnímat stav energetických drah na svých rukách a dle potřeby si energetické dráhy vyrovnávat a posilovat levou dráhu. Tyto techniky si můžete snadno osvojit s pomocí video a audio ukázek uvedených zde ...

Pravá energetická dráha

Začíná na úrovni druhého energetického centra a probíhá po pravé straně našeho energetického systému (po pravé straně naší páteře) až do úrovně šestého centra, kde v oblasti křížení očních nervů na spodině našeho mozku přechází na čelo a levou stranu hlavy. Pravá dráha odpovídá pravé části sympatického autonomního nervového systému.

Zatímco levá dráha vyživuje energií vztah k sobě samým, pravá dráha se stará o s okolím, s druhými lidmi. Energie, proudící v pravé dráze, vyživuje myšlení a schopnost aktivní činnosti. Díky ní jedinec není pasivní, má sílu dosahovat vytčených cílů, uskutečňovat přání, uložená v levé dráze. Veškerá aktivita, fyzická či mentální, je podporována a řízena energií z pravé dráhy. Důsledky této aktivity se pak projevují navenek v chování vůči okolí.

Pravá dráha začíná na úrovni druhého centra. Jedním ze základních principů, uložených v této oblasti je tvořivost, která je důležitým předpokladem pro jakoukoli aktivitu. Nejde jen o uměleckou tvorbu jako je hudba či výtvarné umění. Při každé činnosti je nutné něco vytvořit, byť třeba jen myšlenku či rozhodnutí. Na stavu pravé dráhy záleží to, kolik tvořivé energie může jedinec do své činnosti vložit.

Pravá energetická dráha je v současné době v důsledku životního stylu a vysokých nároků v zaměstnání i v osobním životě velmi namáhána a přetěžována. Její porušení se projevuje tím, že se ztrácí kontrola nad správnou mírou vyvíjeného úsilí, zvyšuje se pracovní tempo, snižuje se schopnost odpočívat, člověk se stává hyperaktivním. To by se na první pohled mohlo zdát jako výhodné, protože se zvyšuje pracovní výkonnost. Zkušenost však ukazuje, že to neplatí. Přetížení pravé dráhy vede k postupné ztrátě tvořivého potenciálu, navíc se následně přidávají potíže se soustředěním a pozorností, která začne být orientovaná spíše na plánování a budoucnost než na právě vykonávanou činnost. To ve svém důsledku výrazně snižuje efektivitu práce, zvyšuje únavu a stres a vyčerpává celý organizmus.

Lidé s přetíženou pravou dráhou mají často sklony vyvíjet nepřiměřený a nepříjemný tlak na druhé, protože očekávají, že vše bude fungovat přesně tak, jak si to sami naplánovali. Častý je také pocit vlastní důležitosti a nadřazenosti. V extrémním případě se může dostavit i agresivní a dominantní chování. Na druhou stranu je pravá dráha schopna přinášet mnoho uspokojení, dovoluje realizovat naše přání, tvořivě projevovat svou osobnost a udržovat příjemné vztahy s lidmi kolem nás. K tomu je však třeba udržovat ji ve zdravém a vyrovnaném stavu.


Co všechno může způsobit poškození pravé energetické dráhy?

 • • nadměrná mentální či fyzická aktivita
 • • přílišné plánování, orientace na budoucnost
 • • přehnané pracovní zatížení, workoholismus
 • • přílišný pocit odpovědnosti
 • • nadměrná orientace na materiální hodnoty

Co pravé dráze prospívá? Co je možné dělat pro udržení levé energetické dráhy v rovnováze a správném stavu?

Podobně jako u levé dráhy, i zde je na prvním místě pravidelná meditace, s vnímáním aktuálního stavu energetických drah a jejich případným vyrovnáním (video ukázka výše). Často je velmi obtížné vyhnout se pracovnímu přetížení, spojenému s nadměrným přemýšlením, tvůrčí činností či plánování. Během meditace jemná energie Kundaliní dokáže nadměrně aktivovanou a přetíženou pravou dráhu zklidnit. Je dobré alespoň částečně zkusit přesunout svou pozornost na své nitro a uvědomit si svou jemnou vnitřní energii.

Ke zklidnění přetížené pravé dráhy dále pomáhají některé jednoduché techniky, které si můžete vyzkoušet zde …

Na podporu našich meditací si vybíráme tichý kout svého domova, kde meditujeme před fotografií Šrí Mátadží. Vibrace, vycházející z obrázku, nám výrazně ulehčí meditaci. Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci se zaměříme na princip našeho mistrovství a požádáme naši energii, aby ho v nás osvítila. Položíme si pravou ruku na vrchol hlavy a poprosíme: "Matko Kundaliní, prosím, upevni naši pozornost v Sahasráře." Ve svém nitru si můžeme říci: "Matko Kundaliní, prosím, probuď se ve mně. Matko Kundaliní prosím, zklidni moje myšlenky. Matko Kundaliní, prosím, vzestup do mé Sahasráry." S pozorností v Sahasráře můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno Přicházejí-li k nám nějaké myšlenky, jen je pozorujme bez toho, abychom je rozvíjeli a odpusťme jim. S každým výdechem se pokusíme upevnit svou pozornost na vrcholu hlavy. Vše dělá naše mateřská síla Kundaliní. Ona je tou silou, která nás přivádí do stavu meditace. Položíme si pravou ruku na levou část podbřišku, kde je energetické centrum našeho čistého přání a poznání o nás samotných. Abychom dostali toto centrum do rovnováhy, řekneme si: "Matko, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, odstraň všechna přání, která nejsou příznivá pro můj rozvoj. Matko Kundaliní, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, dej mi čisté vědění. Dovol mi poznat Pravdu." Pozornost stále udržujeme na vrcholu hlavy, kde se nachází Sahasrára čakra. Položíme si pravou ruku na levou stranu břicha, kde je centrum našeho mistrovství. Můžeme si říci: "Matko Kundaliní, jsem svým vlastním mistrem." Stále udržujeme pozornost na vrcholu hlavy. Matko Kundaliní, já jsem svým vlastním mistrem. S pozorností v Sahasráře položíme pravou ruku zpět na koleno. Odevzdejme se naší energii Kundaliní, která nás dostane do bezmyšlenkového stavu, do stavu meditace.

V této sekci můžete a nemusíte ohodnotit sám sebe.

Co mám dělat, když cítím teplo v obou dlaních?

Hlavně zpočátku se to může stávat často. Naše levá i pravá dráha potřebují výživu, aby bylo možné dosáhnout jejich stabilnější rovnováhy. Vyrovnání s pravou rukou na zemi následované levou rukou vzhůru tak můžeme i dvakrát nebo třikrát po sobě zopakovat. A v dalších meditacích se k tomu opět vrátit.

Jak dlouho mám vyrovnávat levou a pravou stranu, když se vjemy v obou dlaních nevyrovnají?

Někdy potřebuje náš jemný systém čas. Když máme pocit, že se vjemy nemění, stačí každou stranu vyživit po dobu nějakých 3 až 5 minut. Když naším jemným systémem začne proudit po svém probuzení síla Kundaliní, nastává jeho samoregulace. Potřebuje jen naši pozornost, kterou mu v meditaci věnujeme. Po nějaké době se naše citlivost zvýší a ucítíme, že i když máme pocit, že se nic neděje, náš jemný systém pracuje.

Mohu strany vyrovnávat, i když vjemy v dlaních ještě příliš nerozlišuji?

Ano. Můžete obě dráhy vyživit stejným způsobem, jakým se vyrovnávají. Nejprve můžete nechat levou ruku na koleni a pravou dát na zem (nebo vztáhnout k zemi) a přitom si v duchu přát – „Matko Kundaliní, prosím, dej sílu mé levé dráze.“ Zůstat po nějakou chvíli v klidu. Pak ruce vyměnit. Pravou nechat na koleni a levou pokrčit dlaní vzhůru – „Matko Kundaliní, prosím, vyživ moji pravou dráhu.“ Každá dráha se tak posílí a vezme si tolik, kolik potřebuje, aby se přiblížila vzájemné rovnováze.