eMeditace

Lekce 2 – jemný systém a meditace

Jemné úrovně naší bytosti dokážeme vnímat. Jen potřebujeme zlepšit nástroj, který nám to umožní. Několik prvních týdnů meditací bude naplněno upevňováním vnímání projevů jemného systému. Postupně budeme schopni lépe dekódovat své vjemy a zlepšit cílenou spolupráci s naším nitrem.

Klíčem pro náš rozvoj je síla Kundaliní. Ta naplňuje naše vědomí a celý jemný systém a ladí naše nitro. Stav svého jemného systému dokážeme vnímat v dlaních a prstech. V meditacích můžeme tedy pozorovat, co v dlaních vnímáme. Stejně tak můžeme pravou rukou pomalu pohybovat dlaní otevřenou k tělu těsně před tělem a vnímat pocity v dlaních.

Do meditací tak můžeme zařadit za prvé posílení vnímání síly Kundaliní. Položíme pravou ruku na křížovou kost zezadu a vnímáme místo sídla Kundaliní. Pak po chvíli zvedáme pravou dlaň před tělem od úrovně křížové kosti až na vrchol hlavy. Tady můžeme chvilku zůstat, položit na hlavu dlaň. Toto můžeme několikrát opakovat.

Pak zůstaneme s pozorností na vrcholku hlavy – opět si můžeme pomoci dlaní, kterou na hlavě chvíli necháme. V dalším kroku můžeme pohyb dlaní před tělem opakovat, pohybujeme jí pomalu a pozorujeme vjemy jak v dlani, tak uvnitř sebe. Možná postupně ucítíme vjemy mírného chladu nebo tepla (to když se něco čistí) a třeba i něco jako pohyb energie.

Zaměřování své pozornosti na jemnou sílu Kundaliní a jemný systém postupně zvyšuje naši citlivost k této jemné úrovni. Přijde to samo s tím, jak se systém bude pročišťovat. Důležité je, abychom byli v pozici pozorovatele. Nic si nepředstavujeme, žádné vjemy a žádné obrazy jemných vnitřních center nebo jemných drah, ale jen pozorujeme. Slouží to zároveň k posilování důležitého vědomí bez myšlenek. A důsledně, když se nám myšlenky nebo představy derou do pozornosti, otevřeme oči a podívejme se do plamene svíčky nebo jen nechme myšlenky či představy odplout. Také pokud si pustíte některou s video meditací nebo přednášek, slouží především k posílení meditačního stavu a stavu bez myšlenek.

DRUHÁ LEKCE NAŠEHO KURZU JE VĚNOVÁNA JEMNÉMU ENERGETICKÉMU SYSTÉMU.

channels V první lekci našeho kurzu jste si vyzkoušeli meditaci a začali jste vnímat jemnou energii, která je ve Vás uložena. Tato energie proudí subtilním energetickým systémem, který je nedílnou součástí každého člověka. Stejně tak, jako všichni lidé mají tělo, jednotlivé orgány, mysl, vědomí a podobně, tak mají také jemné energetické dráhy a energetická centra, která plní různé funkce. Správný a vyrovnaný stav celého energetického systému je nezbytným předpokladem pro fyzické i psychické zdraví a pohodu. V této lekci se o jemném energetickém systému dozvíte více.

Toto je základní schéma subtilního energetického systému. Není to žádná novinka. Podobné schéma lze najít v textech starých několik tisíc let. Tento energetický systém je přítomen v každém člověku od jeho narození. Přestože za obvyklých podmínek jej nedokážeme vnímat, tvoří základ celé naší bytosti. Naše tělo je tvořeno jednotlivými orgány, z nichž každý má svou speciální funkci, a pokud všechny pracují správně, vytvářejí dohromady dobře fungující organizmus. Právě tak i jednotlivé části energetického systému mají každá své přesné funkce a společně zajišťují, aby v nás vše fungovalo jak má. A stejně jako srdce může být u každého člověka trochu jinak velké či trochu jinak pootočené v hrudníku, ale přitom v každém z nás naprosto stejně čerpá krev a rozvádí ji do celého těla, i energetická centra a dráhy mohou být u každého z nás v trochu jiném stavu, ale jejich princip a základní funkce je u všech lidí stejná.

Celý energetický systém je nehmotný, ale má svůj odraz na úrovni fyzického těla, a to v některých strukturách centrálního nervového systému. Tvoří ho sedm energetických center, tzv. čakry, a tři základní energetické dráhy, tzv. nádí. První až pátá čakra se nacházejí v různé úrovni v průběhu páteře - míchy, míchu však přesahují a jsou dále vyjádřeny v nervových pleteních autonomního nervového systému. Šestá a sedmá čakra jsou umístěny v mozku. Energetických drah je v našem těle velké množství. Hlavní dráhy jsou tři. Levá a pravá dráha se nacházejí po levé a pravé straně páteře. Fyzicky jim odpovídají nervové dráhy tvořící sympatický nervový systém. Na úrovni šestého centra na spodině mozku se kříží a končí v obou mozkových hemisférách. Střední dráha prochází míchou a jako jediná dosahuje až na samý vrchol hlavy. Funkčně jí odpovídá parasympatický nervový systém.

Celý subtilní energetický systém je v nás přítomen od našeho narození. Řídí všechny funkce našeho organizmu, ovlivňuje naše psychické rozpoložení, i způsob chování a charakterové vlastnosti. To vše právě díky úzkému propojení s autonomním nervovým systémem, který přímo řídí jednotlivé orgány, a různými strukturami v našem mozku. Toto propojení bylo prokázáno celou řadou vědeckých výzkumů. Během meditace lze například pozorovat změny krevního tlaku, tepové frekvence či rychlosti dýchání, ale také změny elektrické aktivity mozku či hladiny chemických látek, kterými spolu komunikují mozkové buňky.

Jednotlivá energetická centra představují energetická pole, která vyživují svou jemnou energií okolní buňky, tkáně a orgány. Je-li dané energetické centrum v pořádku, pak je tok energií nenarušen a všechny orgány v dané části těla fungují normálně. Pokud naopak dojde k oslabení či poškození některé čakry, proudění jemné energie se naruší a může dojít k poškození funkce příslušných orgánů a vzniku nemoci. Každé energetické centrum navíc v sobě nese uložené určité principy a kvality. Je-li dané centrum v pořádku, mohou se tyto kvality projevit v naší mysli, psychice a chování. Jakmile je však funkce dané čakry narušena, její kvality nám chybí. Například máme-li v pořádku třetí centrum, dokážeme být v klidu a spokojení v podstatě za jakýchkoli okolností, naše chování je vyrovnané a můžeme šířit pohodu i na své okolí. Naopak člověku s poškozenou třetí čakrou klid zcela chybí, je spíše nervózní a vznětlivý, a ani za velmi příznivých okolností není zcela spokojen. Stejným způsobem působí i na své okolí.

Hlavní energetické dráhy neboli nádí jsou tři. Propojují všechna energetická centra a mají své specifické vlastnosti. Levá dráha obsahuje energii našich emocí a přání a je pro fungování naší bytosti velmi důležitá. Díky ní můžeme vnímat a používat své city. Bez nich by náš život byl suchý, tvrdý, bez radosti, bez zaujetí. Přání stojí na začátku každé naší aktivity, jsou tedy nezbytná proto, abychom mohli cokoli udělat. Ačkoli si to neuvědomujeme, bez přání bychom nedokázali udělat ani sebemenší pohyb, třeba jen pohnout prstem či mrknout okem. V pravé dráze proudí energie pro naši aktivní činnost, fyzickou či mentální. Jestliže v levé dráze je energie našeho přání, v pravé dráze je pak energie, s jejíž pomocí můžeme tato přání uskutečnit. Pravá dráha nám dodává dynamičnost. Obě tyto dráhy končí v mozku na úrovni šestého centra, kde se kříží. Střední, centrální dráha jako jediná dosahuje až na vrchol hlavy. Představuje hlavní kanál pro proudění aktivované jemné energie Kundaliní, s jejíž pomocí dodává rovnováhu celému subtilnímu energetickému systému.

Energie Kundaliní po svém probuzení začíná stoupat na vrchol hlavy. Prochází přitom střední drahou, i když zároveň naplňuje i levou a pravou dráhu. Proniká všemi energetickými centry. Její působení dokáže postupně, jemně a citlivě odstraňovat všechny překážky v jednotlivých čakrách a všechna centra posilovat a vyživovat. Zároveň zmírňuje případnou nerovnováhu mezi aktivitou levé a pravé dráhy. Působí tedy relaxačně a ozdravně na celý náš energetický systém. Jakmile vystoupá na vrchol hlavy do sedmého centra, napojuje naši bytost na jemnou univerzální energii, která je přítomna v celé přírodě, v celém vesmíru. Tím dochází k významnému posílení našeho individuálního energetického systému.

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Budeme si říkat krátká utvrzení, která nám pomohou vyjádřit naše přání probudit vnitřní energii Kundaliní. Jakmile je naše energie probuzená a stoupá směrem vzhůru podél páteře, můžeme zcela bez úsilí vstoupit do stavu meditace. V dnešní meditaci se pokusíme procítit fyzický projev naší vnitřní energie Kundaliní. Naučíme se také, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky. Levou ruku necháme položenou na koleni dlaní otevřenou směrem vzhůru a pravou ruku si položíme na vrchol hlavy. Propneme prsty pravé ruky a dlaní vytvoříme jemný tlak v oblasti fontanely. Je to místo na vrcholu hlavy, které mají malé děti po narození měkké. Udržujeme pozornost na místě, kde je naše dlaň. Toto je místo sedmého energetického centra – Sahasrára čakra. Udržováním pozornosti na tomto místě se dostaneme do stavu nepřetržitého ticha – nad myšlenky. Pokud stále přicházejí do naší pozornosti myšlenky, můžeme si říci – odpouštím. Pokusíme se myšlenky jen pozorovat, nerozvíjet je, jen je nechat odejít. Pomalu si zvedneme pravou ruku několik centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek, stoupající z fontanelní oblasti. Toto je fyzický projev naší energie Kundaliní. Na tomto místě můžeme vnímat, že se naše energie Kundaliní probudila a stoupá podél páteře směrem vzhůru, prochází Sahasrára čakrou a projevuje se jako chladný vánek. S pozorností na vrcholu hlavy můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Stále udržujeme svou pozornost na vrcholu hlavy. Necháme všechny naše myšlenky rozplynout, odevzdejme se naší vnitřní energii a vstupme do meditace.

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci si vyzkoušíme, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky a dostat se do stavu vnitřního ticha. Budeme se soustředit na 5.energetické centrum, které se nachází v oblasti krku. Toto energetické centrum nám prostřednictvím centrálního nervového systému dává schopnost komunikovat s našim nitrem. Dostaneme-li se do rovnováhy, tak můžeme lépe vnímat, v jakém stavu je náš vnitřní subtilní system a naše energie Kundaliní může plynule stoupat. Čím je projev Kundalini v nás silnější, tím se dostaneme hlouběji do stavu meditace. Tomuto centru škodíme i tím, že si nedokážeme odpustit chyby, kterých jsme se dopustili Pocity viny, které jsou v nás, nám brání spojení s Kundaliní, a proto nemůžeme vnímat její fyzický projev na svých rukou nebo nad hlavou. Abychom to napravili, musíme odpustit sami sobě Položíme si pravou ruku na rozhraní krku a ramena na levé straně a hlavu otočíme mírně doprava Několikrát si řekneme: "Matko Kundaliní, nejsem vinen Matko, odpouštím sám sobě všechny chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti Matko, odpouštím sám sobě, nejsem vinen." Položíme si ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru, a vnímáme svůj dech. Položíme si dlaň pravé ruky na vrchol hlavy a snažíme se udržet svoji pozornost na tomto místě, v oblasti sedmého energetického centra – sedmé čakry. Několikrát si řekneme: "Matko, prosím, upevni probuzení mé Kundaliní. Prosím, dovol mi vnímat chladný vánek energie Kundaliní." Pomalu zvedneme pravou ruku pár centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek energie Kundaliní. Dáme pravou ruku zpět na koleno a vyzkoušíme to i levou rukou, kde opět vnímáme chladný vánek energie Kundaliní. S pozorností na vrcholu hlavy položíme levou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Myšlenky, které k nám přicházejí, jen pozorujme. Pokud stále myšlenky přicházejí, řekněme si – odpouštím. S každým výdechem upevníme svou pozornost na vrcholu hlavy, v Sahasráře, a necháme se vnést do bezmyšlenkového stavu. Přesto, že se naše mysl stává klidnější, stale si uvědomujeme vše, co se děje v našem okolí.

V této sekci můžete a nemusíte ohodnotit sám sebe.

Co mám vlastně v dlaních cítit?

Pocity se na počátku mohou u různých lidí lišit. Někdo vnímá v dlaních takový jakoby pohyb energie, někdo tomu může říct vibrace, mohou to být jemně chladivé vibrace až jakoby ve formě jemného vánku, u někoho může být vjem také teplý, cítit je možné i brnění nebo mravenčení. Po prvotním pročištění a vyživení jemného systému se vjemy postupně ustálí.

Je dobré cítit teplo nebo chlad?

Jemné příjemně chladivé vjemy jsou příznakem vyrovnaného stavu, teplé vjemy jsou odrazem probíhajícího čištění v našem subtilním systému. Citlivost k projevům našeho jemného systému se postupně zlepší.

V dlaních zatím pořádně nic necítím, proč?

Páté centrum našeho subtilního systému (uložené u kořene krku) je zodpovědné za to, aby tok jemné energie pronikal naším autonomním nervovým systémem a dostával se do dlaní. Toto centrum je ovšem mnohdy zablokované, protože je to ono, které musí čelit mnohému, s čím se dostáváme do kontaktu v našem okolí. Všechny naše reakce na okolní podněty se nějakým způsobem odrážejí do stavu tohoto centra. Až dojde k jeho základnímu pročištění, naše vnímání se podstatně zlepší.

Jakoby byly silnější pocity v chodidlech než dlaních, je to možné?

Někdo může mít vyšší citlivost v chodidlech než dlaních, to je možné. Vjemy jsou pak podobné. I v chodidlech můžeme mít chladivé nebo teplé vjemy. Obdobné je to i s celým naším nitrem. Někdo nemá žádné zvláštní vjemy v rukou, ale cítí jemný chlad uvnitř sebe. Ten může být koncentrovaný do linie kolem páteře – to tehdy když člověk vnímá stoupání Kundaliní z křížové kosti na vrchol hlavy – nebo do některých míst uvnitř těla – to nastává tehdy, když cítíme aktivaci jemných energetických center našeho subtilního systému.

Trpělivost, poctivost a odvaha

K dosažení meditace je potřeba trochu trpělivosti a k sebehodnocení trochu poctivosti si přiznat vlastní nedokonalosti.
Odvahu potřebujeme k protrhnutí závoje nevědomosti na cestě k dokonalosti