eMeditace

Lekce 10 - shrnutí úvodního kurzu meditace - rady a tipy

Cíl / Průvodce

Pokud jste prošli minulými devíti lekcemi, podařilo se Vám snad upevnit alespoň nějaké vjemy. Někdo je citlivější v dlaních, někdo vnímá pohyb Kundaliní, někdo přímo oblast čaker a někomu je prostě dobře, cítí se uvolněněji, radostněji, vnímá klid v sobě. Našemu nitru je třeba dát čas, aby se pročistilo a upevnilo. S lepším vnímáním své subtilní úrovně se postupně zlepšuje, jak vnímáme sebe, posiluje se náš vztah ke Kundaliní a postupně jasněji vnímáme jemnější zdroj svého vědomí, své vlastní Já.

Postupně zřetelněji a jasněji vnímáme, jak ohromným potenciál je v nás ukryt a jak naše Kundaliní a vlastní Já umožňují, aby se tento vnitřní potenciál stával výbavou naší bytosti. Na jedné straně tak máme prostřednictvím jemného systému schopnost vnímat, jak fungujeme, a na straně druhé můžeme jeho prostřednictvím napravovat, co nefunguje dobře.

Pro využití velkého potenciálu sahadža meditace pro náš život je potřená pravidelnost. Tu si vypěstujeme, když každé ráno a večer důsledně věnujeme aspoň chvilku meditaci. Ráno po probuzení a základní hygieně si můžeme jen na chvíli sednout, udělat bandhan, několikrát zvednout Kundaliní, upevnit pozornost na vršku hlavy. Chvíli jen v klidu pozorovat prostor, kterým stoupá Kundaliní podél páteře. Vnímat vjemy v levé a pravé dlani, případně provést jednoduché vyrovnání. Naslouchat Kundaliní, ona je intuicí a v tu chvíli budeme vědět, jestli je potřeba vyjádřit nějaké přání vztažené k našemu nitru, nebo jen chvíli zůstat v klidu a nechat ji, aby posilovala naše nitro.

Druhá část meditace může přijít na řadu večer nebo i dříve, například v podvečer, když to je doba, kdy se vracíme domů. Tato meditace může zahrnovat také část čistící. Můžeme využít koupele nohou, nebo čištění svíčkou pro levou stranu. Nebo to můžeme udělat až těsně předtím, než jdeme spát. Udělat například meditaci s koupelí nohou, pak si na chvilku jen v klidu sednout a nechat Kundaliní působit. Spánek pak bude určitě velmi výživný. A jak jsme psali v části o pozornosti, je možné svoji jemnější úroveň, jemnější pozornost rozvíjet i během dne. Sem tam si jen vzpomenout na Kundaliní, třeba využít dříve zmíněnou techniku „pozornost 3x3 nebo 3x7“. Naše pozornost pak snadněji nechává Kundaliní prostor, aby nás vyživovala i během našich různých každodenních aktivit.

Sahadža meditace funguje na úrovni sahasrára čakry a její hlavní silou je sjednocení. Ze zkušeností víme, že hloubku sjednocení je možné lépe zažít a dále upevnit v meditacích s dalšími lidmi. Proto doporučujeme, abyste navštívili, či pravidelně navštěvovali meditace v některém blízkém centru sahadža meditace. Pokud Vám to čas nebo vzdálenost neumožňují, pořádáme speciální semináře pro účastníky online kurzu. Více o seminářích naleznete v novinkách. Těšíme se, že se budeme moci setkat také osobně. Nicméně důležitá je Vaše vlastní meditace a do části „Vaše meditace“ budeme stále přidávat další materiály, abyste měli podporu pro svůj rozvoj.

Přejeme Vám, abyste vedle posílení vlastního nitra zažili také hned na počátku vnímání jednoty se svým okolím a abyste ucítili, že Váš vnitřní klid, spokojenost a vnitřní síla se spojují se silou, která má potenciál podpořit rozvoj rovnovážného uspořádání života lidí na zemi, života v respektu, radosti a naplnění. Přejeme Vám hodně motivace k tomu, abyste si přáli rozvojem své vlastní síly přispět k takovému rozvoji našeho společného života na Zemi.

At the work

Bude v nejbližších dnech doplněno

stoupání kundaliní

Audio meditace k první lekci

pro upevnění probuzení Kundaliní jsou připraveny doplňující meditace. Doporučujeme si je projít v průběhu několika dní a poté teprve přejít k druhé lekci.

V této sekci můžete a nemusíte ohodnotit sám sebe.

Jak získat sílu dělat to, co vím, že je dobré?

Ta síla je uložena v našem přání. Přát si to je první krok. Když máme navíc podporu našeho vlastního Já a naší Kundaliní, záleží pak do značné míry na tom, s jakou důsledností se pustíme do pročištění a upevnění síly našeho jemného systému. V něm jsou skryty naše tendence, vzorce našeho chování, zvyklosti, které nás často vedou obdobnými cestami, rozhodnutími, konáním. S rozvojem síly Kundaliní v nás ji také dáváme prostor, aby nás chránila, aby v našem jemném systému posilovala schopnost ochrany proti negativním věcem zvenčí nebo i negativním tendencím našeho nitra.

Jak mohu získávat odpovědi sám/a?

To je správná otázka na závěr desáté lekce. Zdroj vědění máme uvnitř sebe. Je jím naše vnitřní vlastní Já, zdroj našeho vědomí, je jím naše mateřská síla Kundaliní. Odpovědi můžeme vnímat v klidu meditace jako vjem ve svém vědomí. Když se s otázkou zaměříme na sílu Kundaliní, můžeme její odpověď vnímat jako jemné příjemně chladivé vjemy, vibrace v dlaních nebo i přímo v sobě, podél páteře nebo i v místech jednotlivých center. Když dokážeme udržovat i během dne stav svého vědomí alespoň trochu propojený s vědomím Kundaliní, můžeme její zprávy pro nás či odpovědi na mnohdy i nevyřčené otázky vnímat v podobě intuice. Když jejím radám a odpovědím nasloucháme, postupně se její působení v našem vědomí posiluje.