eMeditace

Lekce 1 - první meditace

Vědomá spolupráce s mateřskou silou Kundaliní v nás otevírá novou kvalitu. Naše vědomí se postupně zjemňuje tak, abychom si byli schopni uvědomovat jemnější úrovně naší bytosti. Tam je uložen ohromný potenciál, z něhož obvykle čerpáme jen málo. Na počátku nám tedy půjde o to, abychom upevnili své spojení s vlastní jemnou úrovní, dali se do pořádku a byli schopni se dále rozvíjet.

Úvodní meditace v nás probudila sílu Kundaliní. Někdo její probuzení vnímá jako stav hluboké harmonie, někdo vnímá prostě příjemný vnitřní klid. Nad hlavou a v dlaních možná cítíme první vjemy jemného vánku, někteří ucítí takové vjemy přímo v sobě. Ve všech se posiluje schopnost pohledu na sebe jakoby z pozice pozorovatele. Tento stav je v sahadža meditaci velice důležitý. Žádné vjemy ani pocity nejdou z naší mysli, ale jsou stavem našeho vědomí. Proto je stav pozorovatele tak důležitý: jen odpoutaně pozorujeme, co vnímáme. Současně se síla Kundaliní v nás každou meditací posiluje, čistí náš jemný systém a my pak dokážeme lépe rozeznávat jemné vjemy z našeho nitra.

Jedním se základů kvalitní meditace je stav, kterému se říká bezmyšlenkové vědomí. Opět, je to stav našeho vědomí. Stav, kdy nejsme podřízeni zmatkům či tlakům naší mysli, která nás zásobuje nekonečnými toky myšlenek, ale stáváme se mistry svého myšlení: využíváme ho, když je to třeba (často přitom efektivněji a dynamičtěji), když si však přejeme klid, myšlenky nás neobtěžují. Tento stav nastává, když síla Kundaliní vystoupá nad vrchol hlavy a je jí tam dostatek, aby se vědomí naladilo na úroveň našeho jemného vlastního Já. Takže hned od počátku našeho meditování nám půjde o to, abychom tento stav bezmyšlenkového vědomí upevňovali. Je rovněž spojen se stavem pozorovatele.

Základní meditaci k probuzení Kundaliní je tedy možné opakovat, a to jak s videem, tak také sami v tichosti, nebo s tichou hudbou. Tu najdete v části „audio“. Tam jsou také variace na základní meditaci. Věnujte těmto meditacím na upevnění vnímání jemného systému a Kundaliní, které jsou prováděny v první lekci, několik dní. Klidně i celý týden. Obecně bychom mohli doporučit, abyste jedné lekci z tohoto desetitýdenní ho kurzu věnovali jeden týden a pak pokročili k další lekci. Samozřejmě je možné se vracet a v rámci svých meditací si opakovat části předchozích lekcí nebo i lekce celé. Další informace k prohlubování meditace a upevňování stavu bezmyšlenkového vědomí jsou v části „Otázky & odpovědi“.

Úvod do meditace

Meditace je často popisována jako chvíle, kdy se člověk v klidu usadí a rozjímá. Nicméně skutečná meditace znamená mnohem víc. Je to stav hlubokého klidu, který se dostaví, když se naše mysl zcela uklidní a utiší, přestože zůstává zcela bdělá. Toto je pouze začátek vnitřní proměny, která nás přivede na vyšší úroveň vědomí, což nám umožní naplno využít skutečný potenciál naší bytosti.

Problémem samozřejmě je, jak tohoto stavu dosáhnout. V každé lidské bytosti je ukryt jemný systém sestávající ze tří kanálů a sedmi energetických center, čaker. Základem tohoto systému je tvořivá, ochranu poskytující a vyživující mateřská síla, která je ve spícím stavu. Když je v nás tato energie probuzena, spontánně (samovolně) stoupá skrze střední kanál. Prochází všemi energetickými centry a nakonec vyzařuje z oblasti velké fontanely na vrcholu naší hlavy.

Tomuto procesu se říká seberealizace, sebeuvědomění. Energii pak je možné přímo cítit na vrcholu hlavy a na dlaních. Případnou nevyrovnanost a poškození (blokády) subtilního systému lze vnímat na různých částech levé a pravé ruky. Pomocí této meditace se člověk může naučit nejen jak diagnostikovat a správně pochopit stav svého subtilního energetického systému, ale také jak s pomocí jednoduchých čistících technik uvést svou bytost zpět do rovnováhy

Audio meditace k první lekci

pro upevnění probuzení Kundaliní jsou připraveny doplňující meditace. Doporučujeme si je projít v průběhu několika dní a poté teprve přejít k druhé lekci.

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku, s dlaní otevřenou směrem nahoru, si necháme na koleni a pravou ruku si dáme na své srdce. Pokračujeme ve vnímání svého dechu a uvědomíme si, jak se zpomaluje. S každým výdechem vnímejme, jak se zklidňuje tlukot našeho srdce. Položíme obě ruce na zem – pokud sedíte na židli, spusťte své ruce směrem k zemi. Stále vnímáme svůj dech. S každým výdechem si snažíme uvědomit, jak element Země absorbuje všechno naše napětí a všechen náš stres. S každým výdechem z nás odcházejí všechny myšlenky do matky Země.

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku si položíme na srdce. Vnímáme svůj dech a jen pozorujeme, jestli se zklidňuje. S každým výdechem si uvědomme, jak se zpomaluje činnost našeho srdce. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku položíme na zem – sedíte-li na židli, otočte ji směrem k zemi. S každým výdechem vnímáme, jak z nás země absorbuje všechno napětí, všechen stres, všechny negativní emoce a všechny pocity viny. Pravou ruku dáme zpět na koleno s dlaní otevřenou směrem vzhůru a levou ruku zvedneme směrem k obloze tak, aby otevřená dlaň směřovala dozadu. S každým výdechem vnímejme, jak všechna naše nadměrná aktivita odchází skrze levou ruku mimo nás do éteru. Nechme odejít také všechny naše myšlenky, které zahlcují naši mysl, všechen náš hněv a všechny naše obavy o budoucnost. Levou ruku si položíme zpět na koleno a pozorujeme náš dech a naši mysl, jak se pomalu zklidňuje.

Jak vím, že se Kundaliní probudila?

Jemný chladný vánek nad hlavou je projevem probuzené síly Kundaliní. Vjemy v dlaních nebo také v nitru – jemný chlad nebo i teplo (to když Kundaliní čistí nějakou vnitřní nerovnováhu nebo blokády) – jsou projevem jejího probuzení. Posuzujme to však jen jako pozorovatelé, aby to nebyla nějaká sugesce a pak nejistota, cítím nebo necítím. Na počátku to chce nějaký čas, než se náš jemný systém pročistí a naladí s našimi smysly. Po nějaké době to bude mnohem jasnější. Probuzení Kundaliní se však projevuje nejen vjemy v dlaních, ale také stavem klidu, spokojenosti či hlubšího vnitřního míru našeho nitra.

Nedaří se mi uklidnit hlavu, myšlenky stále přicházejí. Co s tím?

Na počátku to chce na jedné straně trpělivost, na druhé důslednost. Trpělivě a zároveň důsledně v meditaci opakovat pohled do svíčky nebo jen odpoutaně pozorovat tok myšlenek bez snahy jít proti nim nebo jim zabraňovat. Ale také je nerozvíjet a nenechávat se jimi unášet. Jen odpoutaně pozorovat. Pohled do svíčky je přitom opravdu velmi nápomocný. Důsledně znovu a znovu otevírat oči, když myšlenky přijdou, a nechat element světla, aby naši hlavu pročistil a vyživil.

Jak vím, že opravdu medituji?

Sahadža meditace je stav nitra s probuzenou silou Kundaliní. Jedná se o velice pokročilý stav lidského vědomí. I když na počátku to nemusíme tak jasně cítit. Když tedy dokážeme chvíli setrvat v klidu s pozorností uvnitř sebe a přáním po upevnění síly Kundaliní v našem nitru a vědomí, ve stavu jejího vnímání, jsme v meditaci.

Jak často meditovat?

Ze zkušenosti je nejlepší věnovat chvíli meditaci ráno a chvíli večer. Chvíle může být pro každého rozdílná. Ale když si ráno vyhradíme 10 až 15 minut a večer taky asi 15 minut, ucítíme po krátké době, že nám meditace něco dávají. Ráno je dobré, abychom začínali den s upevněnou sílou našeho nitra, a večer, abychom posílili vnitřní vnímání a vyčistili to, co se do našeho nitra mohlo promítnout a uložit jako odrazy situací, do nichž se během dne dostáváme. Pokud si i během dne někdy vzpomeneme a zaměříme pozornost na Kundaliní, určitě se naše citlivost k vnímání nitra zlepší a zároveň se posílí tok síly do našeho systému ve vztahu k tomu, co během dne zažíváme a jakým výzvám jsme vystaveni.

Trpělivost, poctivost a odvaha

K dosažení meditace je potřeba trochu trpělivosti a k sebehodnocení trochu poctivosti si přiznat vlastní nedokonalosti.
Odvahu potřebujeme k protrhnutí závoje nevědomosti na cestě k dokonalosti